Biuro rachunkowe. Doradca podatkowy Andrzej Skotnicki
ul. Staszica 11 w Rzeszowie, tel. 17 8536384

OFERTA biura rachunkowego
01

KONTAKT z biurem i doradcą podatkowym
02
OFERTA biura rachunkowego

Biuro rachunkoweBiuro rachunkowe świadczy typowe usługi księgowe prowadzone w systemie komputerowym w zakresie:

- ksiąg rachunkowych dla osób prawnych i fizycznych, spółek osobowych, organizacji i stowarzyszeń. Jest to tzw. pełna rachunkowość lub pełna księgowość wykonywana wg ustawy o rachunkowości.

- innych ksiąg i ewidencji podatkowych dla podatku dochodowego PIT, CIT, podatku od towarów i usług VAT. Biuro prowadzi w tym zakresie podatkową księgę przychodów i rozchodów, rejestry podatku od towarów i usług VAT i inne ewidencje np. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Wyliczamy m. in. miesięczne lub kwartalne zaliczki PIT-5, PIT-5L w trakcie roku podatkowego a na koniec roku rozliczamy zobowiązania podatkowe w zeznaniach PIT-36 i PIT-36L. Dla osób prawnych odpowiednio wyliczane są CIT-2 i CIT-8. Przygotowujemy też deklaracje VAT-7 i VAT-7K.
 
- rocznego rozliczania podatków dochodowych od osób fizycznych. Powierzane są nam rozliczenia w zeznaniach PIT-37 ulgi i odliczenia podatkowe dot. wychowywania dzieci, darowizny, odliczenia związane z niepełnosprawnością i tzw ulga internetowa, wykazywane w załączniku PIT-0. Przyjmujemy też do rozliczeń, najczęściej w Pierwszym i Drugim Urzędzie Skarbowym w Rzeszowie dochody uzyskiwane za granicą wykazywane w załączniku PIT-ZG do PIT-36.Wykonujemy też rozliczenia wykazywane w PIT-38 i PIT-39 związane m. in. z podatkami od dochodów z kapitałów pieniężnych i związanych ze sprzedażą nieruchomości. Niemal powszechne jest już przeznaczanie w nich 1% podatku na cele charytatywne.

- sporządzania list płac, rozliczeń umów zlecenia i o dzieło a także wyliczania PIT-4, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11, sporządzania i wysyłania  przekazem elektronicznym dokumentów zgłoszeniowych i   rozliczeniowych  do ZUS (ZUA, DRA, ZPA, ZIPA, IWA i in.).

- rozliczaniu zwrotu podatku od towarów i usług VAT związanego z nabyciem materiałów budowlanych przez osoby fizyczne. Tutaj gwarantuję, że cena brutto za usługę nie przekroczy 10 % wartości wyliczonego zwrotu.

Usługi księgowe oferuję:
  • w tradycyjnej formie polegającej na przekazywaniu dokumentów do biura  rachunkowego;
  • w lokalu klienta, na jego lub naszym komputerze;
  • w formie nadzoru nad księgowością prowadzoną przez pracownika klienta;
 

Wykonuję również w pełnym zakresie doradztwo podatkowe.


Cena za usługę polegającą na prowadzeniu rozliczeń podatkowych i udzielaniu powiązanych z nimi porad podatkowych, ustalana jest w drodze negocjacji z każdym klientem indywidualnie, a te rozpoczynam od:
  • 100 zł * - podatkowa księga przychodów i rozchodów oraz towarzyszące jej ewidencje podatku od towarów i usług VAT
  • 600 zł * - pełna księgowość dla spółek kapitałowych i osobowych a dla stowarzyszeń nawet od 50 zł miesięcznie.
  •   20 zł  - zeznanie roczne PIT-28,PIT-37,PIT-38,PIT-39,PIT-36 z dochodami zagranicznymi.
* cena brutto dla niewielkiej ilości dokumentów (faktury VAT dot. sprzedaży i zakupu, rachunki, raporty fiskalne, paragony fiskalne, dowody kasowe, historia rachunku bankowego lub wyciągi bankowe, dowody wewnętrzne, umowy z kontrahentami).

 

I tak np.

  • za rozliczanie firmy handlowej zatrudniającej 2 pracowników, przekazującej do księgowania do 50 dokumentów miesięcznie , amortyzującej kilka środków trwałych, cena wyniesie 200 zł brutto;
  • za rozliczanie firmy prowadzącej działalność usługową w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego - bez zatrudniania pracowników i zleceniobiorców - dostarczającej do księgowania 10-20 dowodów cena wyniesie 100 zł brutto;
  • za rozliczanie firmy transportowej zatrudniającej kilku pracowników, przekazującej do księgowania ok. 50-60 dowodów miesięcznie, eksploatującej kilkanaście środków trwałych cena wyniesie 300-400 zł brutto;
  • za rozliczanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzącej niezbyt liczne operacje gospodarcze (bez płac i ZUS-u) cena wyniesie 600 zł brutto.

=======================================================

 

Na wysokość opłaty największy wpływ mają:

-> ilość zatrudnionych w firmie pracowników i wielość umów zleceń lub o dzieło;
-> ilość dokumentów księgowych;
-> wielość amortyzowanych środków trwałych;
-> pracochłonność specyficznych operacji księgowych.


                                                           
 

 

Serdecznie zapraszam do mojego biura!

Posiadam wyższe wykształcenie  i tytuł magistra prawa.
Wpis na listę doradcy podatkowego pod nr 000566 uzyskałem w roku 1997. 
Długoletnia praktyka i doświadczenie  (od 1990 r) uzupełniane stałym doskonaleniem
w zawodzie pozwalają mi optymalnie  dla moich klientów prowadzić ich sprawy podatkowe.
Przyjmuję pełnomocnictwo do prowadzenia powierzonych mi spraw.
Moje biuro rachunkowe zlokalizowane jest niemal w centrum Rzeszowa,
ale posiada  łatwy dojazd i miejsca parkingowe. Współpracuję również z firmami spoza Rzeszowa.


Doradca podatkowy  Andrzej Skotnicki


 
OFERTA biura rachunkowegoKONTAKT z biurem i doradcą podatkowym