Biuro rachunkowe Andrzej Skotnicki
ul. Staszica 11 w Rzeszowie - tel. 668 633 603
OFERTA
-  Możliwość rozliczeń kwartalnych, zarówno w VAT jak i PIT-5 dla małych firm.

-  Negocjuję ceny niższe niż duże biura rachunkowe.

-  Życzliwie odnoszę się do spóżnialskich w dostarczaniu dokumentów do  księgowania.

-  Zapewniam możliwość kontaktu telefonicznego w dowolnej porze dnia.

Biuro rachunkoweBiuro rachunkowe świadczy typowe usługi księgowe w zakresie:

- ksiąg rachunkowych dla osób prawnych i fizycznych, spółek osobowych, organizacji i stowarzyszeń. Jest to tzw. pełna rachunkowość lub pełna księgowość wykonywana wg ustawy o rachunkowości.

- innych ksiąg i ewidencji podatkowych dla podatku dochodowego PIT, CIT, podatku od towarów i usług VAT. Biuro prowadzi w tym zakresie podatkową księgę przychodów i rozchodów, rejestry podatku od towarów i usług VAT i inne ewidencje np. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Wyliczamy m. in. miesięczne lub kwartalne zaliczki PIT-5, PIT-5L w trakcie roku podatkowego a na koniec roku rozliczamy zobowiązania podatkowe w zeznaniach PIT-36 i PIT-36L. Dla osób prawnych odpowiednio wyliczane są CIT-2 i CIT-8. Przygotowujemy też deklaracje VAT-7 i VAT-7K.
 
- rocznego rozliczania podatków dochodowych od osób fizycznych. Powierzane są nam rozliczenia w zeznaniach PIT-37 ulgi i odliczenia podatkowe dot. wychowywania dzieci, darowizny, odliczenia związane z niepełnosprawnością.Wykonujemy też rozliczenia wykazywane w PIT-38 i PIT-39 związane m. in. z podatkami od dochodów z kapitałów pieniężnych i związanych ze sprzedażą nieruchomości.

- sporządzania list płac, rozliczeń umów zlecenia i o dzieło a także wyliczania PIT-4, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11, sporządzania i wysyłania  przekazem elektronicznym dokumentów zgłoszeniowych i   rozliczeniowych  do ZUS (ZUA, DRA, ZPA, ZIPA, IWA i in.).
Cena za usługę polegającą na prowadzeniu rozliczeń podatkowych i udzielaniu powiązanych z nimi porad podatkowych, ustalana jest w drodze negocjacji z każdym klientem indywidualnie, a te rozpoczynam od:
  • 100 zł * - podatkowa księga przychodów i rozchodów oraz towarzyszące jej ewidencje podatku od towarów i usług VAT
  • 400 zł * - pełna księgowość dla spółek kapitałowych i osobowych a dla stowarzyszeń nawet od 50 zł miesięcznie.
  • 30 zł  - zeznanie roczne PIT-28,PIT-37,PIT-38,PIT-39,PIT-36 z dochodami zagranicznymi.

 

* cena  dla niewielkiej ilości dokumentów (faktury VAT dot. sprzedaży i zakupu, rachunki, raporty fiskalne, paragony fiskalne, dowody kasowe, historia rachunku bankowego lub wyciągi bankowe, dowody wewnętrzne, umowy z kontrahentami).

 

I tak np.

  • za rozliczanie firmy handlowej zatrudniającej 2 pracowników, przekazującej do księgowania do 50 dokumentów miesięcznie , amortyzującej kilka środków trwałych, cena wyniesie 200 zł;
  • za rozliczanie firmy prowadzącej działalność usługową w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego - bez zatrudniania pracowników i zleceniobiorców - dostarczającej do księgowania 10-20 dowodów cena wyniesie 100 zł;
  • za rozliczanie firmy transportowej zatrudniającej kilku pracowników, przekazującej do księgowania ok. 50-60 dowodów miesięcznie, eksploatującej kilkanaście środków trwałych cena wyniesie 300-400 zł;
  • za rozliczanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzącej niezbyt liczne operacje gospodarcze (bez płac i ZUS-u) cena wyniesie 800 zł.

=======================================================

 

Na wysokość opłaty największy wpływ mają:

-> ilość zatrudnionych w firmie pracowników i wielość umów zleceń lub o dzieło;
-> ilość dokumentów księgowych;
-> wielość amortyzowanych środków trwałych;
-> pracochłonność specyficznych operacji księgowych.


                                                           
 Wpis na listę doradców podatkowych pod nr 00566 uzyskałem w roku 1997 a w roku 2015 zrezygnowałem z niego po tzw. deregulacji.  Długoletnia praktyka i doświadczenie  (od 1990 r) uzupełniane stałym doskonaleniemw zawodzie, pozwalają mi optymalnie  dla moich klientów prowadzić ich rozliczenia podatkowe.